Dienst Openbare Scholen (Openbaar Schoolbestuur)

Schoolbestuur: Dienst Openbare Scholen (Openbaar Schoolbestuur)
Afkorting: D.O.S.
Adres:  Kaya Jacob Posner 41
Telefoon: 466 6111
Faxnummer: 461 9161
E-mail:  
info.doscholen@curacao-gov.an

Interim Hoofd van Dienst: Dhr. Sydney Marcus

Filosofie:
De Dienst Openbare Scholen (D.O.S.) is een eilandsdienst die namens het Bevoegd Gezag, het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curašao, als Schoolbestuur optreedt ten aanzien van de openbare scholen van het Eilandgebied Curašao. De D.O.S. bestaat sinds 1998 en is als dienst belast met de zorg voor de ontwikkeling van het openbaar onderwijs. De introductie van de Nieuwe Bestuurlijke Organisatie  (N.B.O.) betekende voor de DOS een veranderingsproces. Conform de doelstellingen van de N.B.O., betekent dit een transitie van een overwegend bureaucratische instelling naar een dienstverlenende en klantgerichte organisatie, met als einddoel een resultaatverantwoordelijke dienst met eigen producten- en dienstenpakket. De D.O.S. functioneert relatief zelfstandig binnen de bestuurlijke constellatie.

Doelstellingen:
Aansturing van het beleid van de D.O.S. en haar strategie wordt in belangrijke mate bepaald door het belang van haar stakeholders bij kwalitatief goed onderwijs. Naast het optimaliseren van de organisatie, in het kader van de N.B.O., zal de D.O.S. tegelijkertijd rekening moeten houden met de rol die zij als schoolbestuur heeft, n.l. het sturen van de ontwikkeling van het onderwijs bij de in haar beheer zijnde scholen. Sturen vanuit de context van een samenleving waarin de opzet en inhoud van het onderwijs ten gevolge van economische en technologische ontwikkeling en behoefte aan individualisering, permanente aandacht nodig heeft.

Openbare Scholen
Aantal scholen voor Funderend Onderwijs: 15
Aantal klassen/groepen: 101
Aantal leerlingen: 2526
Aantal onderwijzend personeel: 119

Aantal basisscholen: 15
Aantal klassen/groepen: 101
Aantal leerlingen: 2882
Aantal onderwijzend personeel: 116

Aantal scholen Speciaal Onderwijs: 8
Aantal klassen/groepen: 87
Aantal leerlingen: 534

Aantal VSBO scholen: 5
Aantal klassen: 119
Aantal leerlingen: 1854

Aantal HAVO/VWO scholen: 1
Aantal klassen: 39
Aantal leerlingen: 1380

Aantal SBO scholen: 1
Aantal klassen: 41
Aantal studenten: 974

Aantal Avond (leergangen) VSBO/Havo scholen: 1
Aantal klassen: 12
Aantal leerlingen: 250

Aantal Avond (leergangen) SBO scholen: 1
Aantal klassen: 25
Aantal studenten: 625

In het voortgezet Onderwijs worden leerkrachten meermalen ingeroosterd in verschillende scholen, in verschillende schooltypen, en zelfs in scholen van verschillende schoolbesturen. Hierdoor zijn gespecificeerde aantallen niet uit te splitsen. Het totale aantal leraren in dienst van de DOS is 775.

Visie en Missie Dienst Openbare Scholen:

Visie van het Openbaar Onderwijs
In het jaar 2012 is DOS:

DÚ organisatie die aan de voorwaarden voldoet voor optimale ontwikkeling van elke leerling

Missie van het Openbaar Onderwijs
De eilandelijke dienst die in nauwe band met relevante entiteiten samenwerkt om aan voorwaarden voor optimale ontwikkeling van elke leerling te kunnen voldoen op fysiek, geestelijk, moreel en sociaal-cultureel gebied.

Dit bereiken wij door middel van een professionele houding op basis van:

Onderaan op deze pagina staat de vacaturelijst voor wat betreft openbare scholen voor het schooljaar 2008-2009, vergezeld met het sollicitatieformulier.

 

Document IconAdvertentei_DOS_Leerkracht_2008-2009_2x30.pdfType: application/pdf
Name: Advertentei_DOS_Leerkracht_2008-2009_2x30.pdf

Document IconInformatieboek DOS.pdfType: application/pdf
Name: Informatieboek DOS.pdf

Document IconVragenlijst werving leerkrachten 2008-2009.pdfType: application/pdf
Name: Vragenlijst werving leerkrachten 2008-2009.pdf

Laatst gewijzigd op: 11 Jan 2008 11:04

Hide details for Documenten in het portaal "Educatie"Documenten in het portaal "Educatie"
Hide details for Dienst Cultuur en EducatieDienst Cultuur en Educatie
Hide details for Algemene InformatieAlgemene Informatie
Two documents Icon Dienst Cultuur en Educatie
Hide details for Dienst Openbare ScholenDienst Openbare Scholen
Hide details for Algemene InformatieAlgemene Informatie
Two documents Icon Dienst Openbare Scholen (Openbaar Schoolbestuur)
Two documents Icon Vacatures leerkrachten Openbare Scholen 2007-2008
Hide details for SchoolbesturenSchoolbesturen
Two documents Icon Advent Schoolbestuur
Two documents Icon Christelijk Onderwijs New Song
Two documents Icon Evangelische Broedergemeente
Two documents Icon Fundashon Skol Humanista
Two documents Icon Instituut voor Pedagogische Sociale Opleidingen
Two documents Icon Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur
Two documents Icon Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs
Hide details for Link website(s)Link website(s)
Two documents Icon Links met websites van Overheidstichtingen omtrent onderwijs
Hide details for Servisio pa Asuntunan di Ense˝ansaServisio pa Asuntunan di Ense˝ansa
Hide details for Algemene InformatieAlgemene Informatie
Two documents Icon Servisio pa Asuntunan di Ense˝ansa
Hide details for Educatieve InstellingenEducatieve Instellingen
Two documents Icon Onderwijsstichtingen en -verenigingen
Two documents Icon Scholen Op Curacao . PDF file
Hide details for Onderwijs op CuracaoOnderwijs op Curacao
Two documents Icon Het Nieuwe Schoolsysteem
Two documents Icon Onderwijsbekostiging
Two documents Icon Onderwijsstructuur 2007-2008Deze informatie is door het Eilandgebied Curašao gepubliceerd en heeft een informatief karakter. Rechten hieraan worden uitsluitend ontleend aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ęEilandgebied Curašao 2000-2004.

Deze site wordt gehost door

Information Technology & Services